Vabimo na brezplačno delavnico Privilegirane taktike 1, ki bo potekala v torek 27. septembra med 16.30 in 18. uro v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (Grad Tivoli, Pod turnom 3).

Franc Purg in Sara Heitlinger sta o projektu Privilegirane taktike 1 (PT1) v katalogu zapisala:

OZADJE

PT1 sva zasnovala na podlagi najinih izkušenj z uličnimi otroki v Ukrajini. Projekt ni zgolj prikaz pojava uličnih otrok, ampak z njim sprašujeva, kako je mogoče, da tak pojav obstaja. S tem, da sva kot model vzela sposobnost uličnih otrok za ustvarjalno preživetje, poskušava s PT1 odpreti razpravo o neenakosti v današnjem svetu.

IZJAVA

Kraja je obstajala od nekdaj in bo vedno obstajala, vse dokler bo obstajal denar.

Neoliberalni kapitalistični sistem omogoča proces »zakonite« kraje revnim, da bi dajal vplivnim. Neregulirano trgovanje, ki ga poganja zgolj želja po dobičku brez upoštevanja človeških vrednot ali skrbi za okolje, je še povečalo prepad med državami v razvoju in razvitimi državami. V bogatih državah se nam ne zdi nič narobe z izkoriščanjem naravnih bogastev in cenene delovne sile držav v razvoju. Kar se da se trudimo zaščititi svoje privilegije s sistemi nadzorovanja migracijskih tokov, kot so na primer schengenske meje. Verjeti, da naša blaginja ni ogrožena in da je kapitalizem večen, je utvara. Pritisk na večino svetovnega prebivalstva se z vsakim dnem povečuje.

Krasti multinacionalkam je oblika odpora. Uporabimo lahko enake strategije kot globalni kapitalistični sistem, ne samo da bi preživeli, ampak tudi da bi ga spodkopali.

Kdaj je kraja kaznivo dejanje in kdaj je privilegirana taktika?

Projekt postavlja nekaj skritega v središče naše kolektivne pozornosti. Minimalna količina kriminalne dejavnosti bi lahko kakor homeopatsko zdravilo pomagala pozdraviti zablode in brezbrižnost do večjih zločinov.

Fotografija: Jaka Babnik.

Torba za krajo elektronsko zaščitenega blaga. Franc Purg in Sara Heitlinger, Privilegirane taktike 1, 2006. Instalacija in delavnica.