Mladen Stropnik, RABBIT FUCK, 2011, serija performansov. Sodelujoča: Nataša Skušek.

Fotografije: Jaka Babnik.

Mladen Stropnik, RABBIT FUCK, 2011. Skica za performanse; predstavitev projekta v začasnem razstavišču na Vošnjakovi ulici 4, Ljubljana.

Mladen Stropnik, RABBIT FUCK, 2. performans pred MGLC, 7. oktober 2011.

Mladen Stropnik, RABBIT FUCK, 3. performans na terasi nad Galerijo Jakopič, 14. november 2011.