DOGODEK, 29. GRAFIČNI BIENALE

Ljubljana, 23. september – 20. november 2011

Umetniški dogodek – osrednja tema 29. grafičnega bienala v Ljubljani – je doživljal izjemen razvoj že v 20. stoletju in tudi danes se kaže kot privilegiran medij. Izvaja ga paleta različnih akterjev s področja sodobne vizualne umetnosti v širokem spektru pojavnih oblik. Na razstavi, ki poskuša kar najbolje predstaviti zagon in vitalnost tega trenda, so predstavljeni izbrani umetniški dogodki iz štirih različnih, za sodobno umetnost značilnih tematskih sklopov: darežljivosti, nasilja, iskanja svetega in ritualnega ter praznine. Te vsebine so bile izrecno izbrane med drugim zato, ker dogodki, ki jih tematizirajo, obenem ustrezajo zahtevi, da niso novosti niti v umetnostni ikonografski motiviki niti v dejanskih človeških ali družbenih praksah. Dogodek, v katerem se lahko nekaznovano udeležimo nasilja, »šamansko« nasilje nad samim seboj, dionizični, absurdni ritual ali vzpostavitev idilične communitas, da bo zaužila skupni obed, so namreč prakse, za katere bi lahko rekli, da jih prakticiramo in tudi upodabljamo že tisočletja.

Bienale si z razstavo in obširnim programom umetniških ter teoretskih dogodkov zastavlja vprašanja: Zakaj in kako je danes prav dogodek lahko ustrezen nosilec za tako različne umetniške namene, poetike in vsebine? Ali izbira tega medija odgovarja na specifične impulze in praznine v našem »desakraliziranem« vsakdanjiku? In tudi: kakšne so potencialne nevarnosti takšnega razvoja, saj vse bolj poteka v povsem formaliziranem okviru umetnostnih institucij, ki v zadnjih desetletjih ne le hranijo in razstavljajo sodobno umetnost, temveč jo tudi naročajo in producirajo. Tako so postale naročnik sodobne umetnosti, ki je podobnega tipa in razsežnosti, kakršna sta bila nekoč le še plemstvo in cerkev.

Kuratorka 29. grafičnega bienala je Beti Žerovc.

SEZNAM UMETNIKOV IN PROJEKTOV NA RAZSTAVI

DAREŽLJIVOST
Mednarodni grafični likovni center: Nečuvani denar (Predstavitev akcije, ki so jo leta 1956 v Budimpešti izvedli Miklós Erdély, njegovi prijatelji in nekateri člani Zveze pisateljev Madžarske.), Bababa International, Nina Beier & Marie Lund, Anna Berndtson, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Dora García, Manuel Hartmann, San Keller, Gregor Kregar, Siniša Labrović, Kim Paton, Praxis (Brainard & Delia Carey), Franc Purg & Sara Heitlinger, Sal Randolph, Maruša Sagadin, Mladen Stropnik, Sz.A.F. (Szájjal és Aggyal Festők Világszövetsége), Matej Andraž Vogrinčič, Anna Witt

NASILJE
Ant Farm, Karmelo Bermejo, Tania Bruguera, Graciela Carnevale, Marco Evaristti, Terry Fox, Núria Güell, Alfredo Jaar, Jaša, Enrique Ježik, Regina José Galindo, Božena Končić Badurina, Liz Magic Laser, Marcello Maloberti, Dalibor Martinis, Kusum Normoyle, Serkan Özkaya, Mark Požlep, Santiago Sierra, Wang Jin, Anna Witt

RITUAL
Oreet Ashery, Jerzy Bereś, János Borsos, Marcus Coates, Brody Condon, Alain Della Negra & Kaori Kinoshita, Shana Moulton, Public Movement, Skupina OHO / Družina v Šempasu / Milenko Matanović / David Nez / Marko Pogačnik

PRAZNINA
Robert Barry, Karmelo Bermejo, Conny Blom, Félix González-Torres, Teresa Margolles, Kris Martin, Dane Mitchell, Hans Schabus, Tan Ting, Enkrat ni nobenkrat (Predstavitev razstave, ki sta jo v okviru Bruseljskega bienala leta 2008 kurirala Mária Hlavajová in Charles Esche.)