Beti Žerovc je umetnostna zgodovinarka in teoretičarka. Leta 2007 je doktorirala na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je delno zaposlena kot raziskovalka.

Njeni raziskovalni področji sta vizualna umetnost in umetnostni sistem v zadnjem stoletju in pol, še zlasti njuna vloga v družbi. V zadnjem desetletju je raziskovala predvsem dva fenomena, in sicer fenomen kuratorja sodobne umetnosti kot uveljavljajočega se poklicnega profila in fenomen razstave sodobne umetnosti kot medija. Njeni poglobljeni intervjuji s kuratorji in umetniki, ki so nastajali v raziskavi, so doživeli številne objave in ponatise (Harald Szeemann, Pierre Restany, Daniel Buren, Walter Benjamin, Charles Esche, Damien Hirst, Hans Ulrich Obrist idr.).

Beti Žerovc je avtorica številnih člankov (Maska, Život umjetnosti, Springerin, SITE, Manifesta Journal itd.) in knjig Rihard Jakopič – umetnik in strateg (*cf., 2002), Kurator in sodobna umetnost. Pogovori (Maska, 2008) in Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev v sodobni umetnosti (Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010).